Home » Sri Lanka: President Gotabaya Rajapaksha revokes Emergency