Home » RLD president Jayant Chaudhary is Samajwadi Party’s Rajya Sabha pick