Home » DRI seizes 65.46 kgs of gold at Mumbai, Patna, Delhi