Home » Rahul Mittra, Sham Kaushal, Saurabh Shukla honoured at Norway Festival